Števčni stikalni blok 1

slika-komp-naprava-1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Napotki za projektiranje kompenzacijskih naprav – Določitev moči kompenzacijske naprave

Da bi učinkovito kompenzirali jalovo moč v opazovanem delu omrežja, je potrebno najprej ugotoviti delež delovne in jalove moči. Te podatke najlažje dobimo z meritvami, če opazovano omrežje obratuje. V drugem primeru, v fazi projektiranja, pa se na osnovi tehničnih karakteristik porabnikov, določi pričakovano jalovo moč. Na sliki 1, je podan shematski prikaz pretakanja jalove energije po omrežju in osnovni princip kompenziranja jalove energije. Na sliki 2, pa je podana osnovna formula za izračun jalove moči.

Slika 1: princip kompenziranja jalove energije
Slika 1: princip kompenziranja jalove energije
Slika 2: Osnovni izračun jalove moči iz diagrama moči
Slika 2: Osnovni izračun jalove moči iz diagrama moči