Močnostni stikalni bloki

Močnostni stikalni bloki so izdelani na osnovi zahtev projektne dokumentacije posameznega objekta in področja uporabe. Vsi bloki so izdelani po zahtevah standarda SIST EN 61439 in pripadajočih dodatkov glede na zahteve posameznega projekta.

Kategorije močnostnih stikalnih blokov

  • Razvodni stikalni bloki za industrijo in javne objekte
  • Razvodni stikalni bloki za stanovanjske objekte
  • Računalniško vodeni stikalni bloki
  • Mcc stikalni bloki
  • Stikalni bloki za enosmerne pogone in razvode

Razvodni stikalni bloki za industrijo in javne objekte

V to kategorijo spadajo razvodni stikalni bloki za različne namene in moči odvisno od zahtev projektne dokumentacije. Prav tako je možna izvedba v različnih stopnjah notranje delitve do form 4B

Razvodni stikalni bloki za stanovanjske objekte

Ta kategorija pokriva področje uporabe v  večstanovanjskih zgradbah.

Računalniško vodeni in nadzorovani stikalni bloki

Stikalni bloki, ki pokrivajo zahtevne procese v industriji ter   področja  proizvodnje zelene energije.

MCC stikalni bloki

Pokrivajo področje večjih proizvodnih procesov v industriji in ostalih področjih

Stikalni bloki za enosmerne pogone in razvode

Stikalni bloki za enosmerne razvode so namenjeni za :

  • Razvode pomožnih tokokrogov visokonapetostne stikalne opreme  v termoelektrarnah, hidroelektrarnah,RTP-jih
  • Povsod tam, kjer se uporablja pomožna napetost iz AKU baterij.