Dinamične kompenzacijske naprave

Dinamične kompenzacijske naprave uporabljamo tam, kjer lahko pričakujemo veliko dinamiko spreminjanja faktorja moči cos FI, kar ima za posledico pogosto vklapljanje in izklapljanje kondenzatorskih stopenj. Uporablja pa se tudi v primerih, ko klasična kompenzacijska naprava ne more slediti hitrim spremembam faktorja moči nekega uporabnika naprimer : varilni stroji zagon motorjev.