Storitve

Proizvodnja

  • NN – kompenzacijskih naprav
  • VN – kompenzacijskih naprav
  • NN – stikalnih blokov, modularne in klasične izvedbe, za industrijo in transformatorske postaje
slika
slika

Servis

  • elektroenergetskih postrojev
  • kompenzacijskih naprav

Meritve

Elektroenergetskih veličin in registracija višjeharmonikov v omrežju, v smislu pravilnega parametriranja kompenzacijskih in ostalih naprav v energetiki.

slika
slika

Konstruiranje

Izvajamo konstruiranje nizkonapetostnih stikalnih blokov.

Montaža elektroenergetske opreme

Zaradi zelo zahtevne opreme v transformatorskih postajah lahko izvedemo tudi montažo stikalnih blokov (postavitev, sestavljanje priključitev in zagon). Prav tako lahko izvedemo tudi montažo kompletnih transformatorskih postaj do nivoja 20KV.

Izvajamo tudi zamenjave NN stikalnih blokov v transformatorskih postajah in rekonstrukcije drugih NN postrojev.

slika
slika

»IZDELAVA IDEJNIH REŠITEV STIKALNE OPREME«

Za bolj zahtevne objekte (glavne NN stikalne plošče v transformatorskih postajah, večje krmilne omare in podobno), lahko pomagamo pri projektiranju s tem,da izdelamo izglede stikalnih blokov,razporeditev opreme,konstrukcija blokov z dimenzijami, tlorisi postavitve, dimenzioniranje in izbira stikalne opreme.

IZOBRAŽEVANJE

Ker so izdelki, ki jih proizvajamo vitalni del industrijskih postrojev, kakor tudi zelo zahtevnih objektov, je nujno zagotoviti kvalitetno : montažo, posluževanje, vzdrževanje, servis, ter eventuelo dogradnjo.
Zavedamo, da naša oprema mora brezhibno funkcionirati daljše obdobje, to pa je mogoče samo ob rednem in kvalitetnem vzdrževanju. Zaradi tega želimo, da uporabniki in montažerji naše opreme pridobijo vse potrebno znanje in spoznajo našo opremo, kar je možno samo z ustreznim izobraževanjem.
Tako organiziramo izobraževanje za vzdrževanje kompenzacijskih naprav in stikalnih blokov.
Izobraževanje je organizirano skupinsko ali tudi individualno za večje kupce opreme.

slika

Montaža kompenzacijskih naprav je tudi v našem programu od izvedbe meritev(registracije), parametriranja, proizvodnje, montaže, zagona in kontrolnih meritev v obratovanju.