Direktne filtrske kompenzacijske naprave

Filtrske kompenzacijske naprave je potrebno vgrajevati tam, kjer delež nelinearnih porabnikov presega delež 15% vseh inštaliranih porabnikov. Vsekakor je potrebno pri tem kriteriju biti pazljiv, kakšna je struktura nelinearnih porabnikov, ker le-ti neposredno vplivajo na izbiro filtra ( prisotnost enosmernih pogonov, vpliv na slabljenje MTK signala, preprečitev resonančnih stanj).
Filtrske naprave izdelujemo v razponu od 15 KVAr do 780 KVAr, kot tipske izdelke po potrebi pa tudi večjih moči.
Ker je izvedba modularna, se naprave zelo enostavno lahko tudi naknadno povečujejo .