Direktne klasične kompenzacijske naprave

Direktne kompenzacijske naprave uporabljamo za kompenziranje jalove energije na transformatorjih in elektro motorjih, s čimer dosežemo zmanjšanje izgub zaradi jalove energije in s tem posledično zmanjšamo tudi stroške električne energije.
Izdelujemo direktne kompenzacijske naprave standardnih moči od 10-90 KVAr.
Direktne kompenzacijske naprave izdelujemo tudi opremljene s filtrskimi dušilkami.